Ogrzewanie gruntu pod komorami mroźni

Jednym z zastosowań kabli grzejnych jest wykorzystanie ich do zabezpieczenia gruntu pod komorami chłodni przed przemarzaniem.Ryzyko przemarzania gruntu niesie ze sobą groźne konsekwencje dla konstrukcji obiektu. Powiększenie objętości zamarzającej wody w gruncie może doprowadzić do pękania i falowania posadzki oraz uszkodzenia fundamentów .

Ogrzewanie ma za zadanie utrzymanie dodatniej temperatury między warstwą izolacji cieplnej podłogi mroźni a gruntem. Zapobiega zamarzaniu wody zawartej w warstwie podłożaZjawisko przemarzania gruntu i skutki z tym związane mogą wystąpić nawet po kilku latach eksploatacji komory chłodniczej.

Więcej o zastosowaniu kabli do ochrony gruntu przed przemarzaniem...

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia