Kable grzewcze VCD 10W/m

Jednym z mało znanych zastosowań kabli grzejnych jest wykorzystanie ich do zabezpieczenia gruntu pod komorami chłodni przed przemarzaniem.

Ryzyko przemarzania gruntu niesie ze sobą groźne konsekwencje dla konstrukcji obiektu. Powiększenie objętości zamarzającej wody w gruncie może doprowadzić do pękania i falowania posadzki oraz uszkodzenia fundamentów .

Ogrzewanie ma za zadanie utrzymanie dodatniej temperatury między warstwą izolacji cieplnej podłogi mroźni a gruntem. Zapobiega zamarzaniu wody zawartej w warstwie podłoża .

Najczęściej kable grzejne stosuje się pod komorami mroźni, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura na poziomie -25 do -35 stopni i w związku z tym następuje przemarzanie gruntu znajdującego się pod posadzką mroźni. Szybkość występowania tego zjawiska zależy od temperatury panującej we wnętrzu komory chłodniczej, rodzaju izolacji podłogi, wielkości pomieszczenia, lokalizacji itp.

Aby w odpowiedni sposób dobrać moc systemu grzejnego który zabezpieczy podłoże przed przemarzaniem należy wyliczyć straty ciepła. Najczęściej przyjmuje się ,że wystarczająca moc systemu grzejnego to 15-20W/m2 ogrzewanej powierzchni mroźni. Szczegółowe obliczenia strat ciepła powinien zawierać projekt komory chłodniczej.

Polecane kable grzejne

Do wykonania ogrzewania można zastosować typowe kable grzejne o mocy np. 10 W/m jednostronnie lub dwustronnie zasilane. Najczęściej jednak moc kabli dobiera się indywidualnie dla danej komory chłodniczej.

Kable grzejne układa się zazwyczaj na utwardzonym podłożu w warstwie wylewki betonowej pod warstwą izolacji cieplnej komory chłodniczej. Odległość między kablami grzejnymi nie powinna być większa niż 50-60cm. Do montażu kabli do podłoża stosowane są taśmy montażowe.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie dwóch niezależnych układów grzejnych sterowanych niezależnymi termostatami. W chłodniach wielko powierzchniowych stosuje się kilka stref grzejnych wyposażonych w niezależne obwody grzejne i termostaty.

Sterowanie ogrzewaniem

Do kontroli temperatury można stosować termostaty wyposażone w czujniki temperatury umieszczone w rurkach osłonowych w ogrzewanej warstwie podłoża. Można do tego celu stosować termostaty ETN4 1999  wyposażone w kabelkowe czujniki temperatury.

chlodnia-c3fdb64d
ce-ce-4a816ce6
odwiedz-sklep
  • Zjawisko przemarzania gruntu i skutki z tym związane mogą wystąpić nawet po kilku latach eksploatacji komory chłodniczej.

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia