Termostaty do ogrzewania przeciwoblodzeniowego

Elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe z uwagi na konieczność instalowania znacznie większych mocy grzejnych niż w przypadku ogrzewania pomieszczeń wymaga stosowania odpowiednich urządzeń sterujących.

To dzięki nim zapewniony zostanie komfort i bezpieczeństwo użytkowania danego systemu grzejnego.
Zastosowanie odpowiednich urządzeń sterujących zapewni również ekonomiczną pracę ogrzewania.

Do takich urządzeń możemy zaliczyć termostaty i regulatory. Urządzenia te zazwyczaj przystosowane są do montażu w rozdzielnicach elektrycznych (ETN4, ETI, eTRON T ) lub w przypadku ogrzewania rurociągów do montażu natynkowego lub do montażu bezpośrednio na ogrzewanym rurociągu (UTR) za pośrednictwem wspornika.

Ze względu na sposób pomiaru temperatury termostaty do ogrzewania rurociągów możemy podzielić na :

Do grupy bardziej zaawansowanych urządzeń sterujących pracą ogrzewania przeciwoblodzeniowego powierzchni zewnętrznych możemy także zaliczyć regulatory, które oprócz kontroli temperatury, kontrolują również wilgotność ogrzewanych powierzchni.
Możemy do nich zaliczyć np. regulatorry ETO2 , ETR2, EM 524 89. Urządzenia tego typu zapewniają najbardziej ekonomiczny sposób sterowania pracą systemów grzejnych przeciwoblodzeniowych.
Dzięki kontroli dwóch czynników wilgoci i temperatury za pomocą odpowiednich czujników (ETOR-55, ETOG-55, ETF-744 ) układ grzejny zostanie załączony, jeśli zostaną spełnione dwa warunki jednocześnie: temperatura w miejscu zainstalowania czujnika jest niższa od nastawionej na regulatorze oraz jeśli czujnik wykryje wilgoć.

Takie rozwiązanie zapewnia duże oszczędności w eksploatacji ogrzewania przeciwoblodzeniowego i zapewnia, że ogrzewanie pracuje tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.

ETO2-L1 - Kopia-603b61a6
odwiedz-sklep

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia