Ogrzewanie rynien, dachów, koryt rynnowych, wpustów dachowych

Ostatnie zimy pokazały jak duże zagrożenie i straty powoduje woda powstająca z topiącego się na dachach śniegu zamarzająca w rynnach i rurach spustowych.
Powstają zacieki i oblodzenie niszczące elewacje budynków i rynny. Wiszące sople stwarzają zagrożenie dla przechodniów.
Aby temu zapobiec możemy zastosować elektryczne ogrzewanie  które skutecznie usunie powstające problemy i zagrożenia.
Do wykonania instalacji ogrzewania rynien  i rur spustowych możemy wykorzystać :

W przypadku kabli rezystancyjnych CK możemy zastosować  kable o mocy jednostkowej 18 i 25W/mb, jednostronnie lub dwustronnie zasilane.
W przypadku kabli samoregulujących ELSR, Protektor  można stosować kable o mocach 18W/mb lub 28W/mb w temperaturze 0 0C w powietrzu i odpowiednio 36W/mb lub 45W/mb w wodzie  z lodem. Oba rodzaje kabli grzejnych są jednakowo skuteczne lecz różnią się zasadą działania i sposobem doboru i montażu.

Kable rezystancyjne

Kable rezystancyjne muszą być układane dwukrotnie zarówno w rynnach jak i rurach spustowych dla zapewnienia odpowiedniej mocy grzejnej. Wymagają zastosowania odpowiednich akcesoriów montażowo dystansowych na całej długości  instalacji rynien i rur spustowych.
Wykorzystujemy do tego: klipsy do rynien oraz rur spustowych, łańcuch oraz zawieszki do łańcucha. Dostarczane są one w zestawach o określonej mocy i długości.

Kable samoregulujące

Kable samoregulujące ELSR układane są w rynnach i rurach spustowych jednokrotnie. Nie wymagają elementów montażowych w rynnach poziomych. W rurach spustowych podwieszone są do zawieszki i krótkiego odcinka łańcucha. Sprzedawane w dowolnej długości odcinkach lub na szpuli.
Możliwość cięcia i konfekcjonowania na placu budowy. Umożliwiają wykonywanie odgałęzień.

W przypadku wyboru kabli grzejnych samoregulujących oferujemy wykonanie określonej długości zestawów grzejnych z przewodami zasilającymi.

Sterowanie

W przypadku ogrzewania przeciwoblodzeniowego kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania. Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

  • pierwszy oparty na pomiarze temperatury otoczenia ETR (LTR-7)
  • drugi oparty na pomiarze wilgotności i temperatury ETO2 (LTO2-R7) lub ETR2-R7

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji grzejnej dla dachów zimnych.

Poza sposobem pomiaru różnica polega także na kosztach eksploatacji ogrzewania . W przypadku sterowania opartego jedynie o pomiar temperatury regulator  będzie załączał ogrzewanie w określonym przedziale temperatury najczęściej +3 do – 30C , bez względu na panujące warunki atmosferyczne co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania. W przypadku dachów ciepłych na których podtapianie śniegu może występować przy temperaturach nawet -100C układ grzejny przy takiej nastawie będzie wyłączony.

W przypadku sterowania opartego na pomiarze zarówno temperatury jak i wilgotności układ grzejny zostanie załączony tylko w przypadku spełnienia  dwóch warunków : temperatura w miejscu zainstalowania czujnika temperatury będzie niższa od nastawionej na urządzeniu sterującym i jednoczenie na czujniku rynnowym pojawi się wilgotność (opady śniegu lub oblodzenie). Rozwiązanie takie daje bardzo duże oszczędności w eksploatacji systemu grzejnego, który jest załączany tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Bardzo dobrze sprawdza się do sterowania pracą ogrzewania również na dachach ciepłych.

Zapewniamy bezpłatny dobór i wycenę systemu grzejnego.

kabel samoregulujacy w rynnie-ee133d57
ce-ce-a5e8d48a


  • Kabli grzejnych rezystancyjnych nie można skracać!
  • Kable nie mogą się ze sobą stykać ani krzyżować!


  • Jeżeli kable samoregulujące będą miały bezpośredni kontakt z powierzchniami bitumicznymi należy zastosować kable w izolacji Teflonowej!


  • Jeśli instalacja rur spustowych wchodzi do podziemnej instalacji deszczowej ogrzewanie powinno się kończyć poniżej granicy przemarzania gruntu.


  • W przypadku dachów ciepłych układ oparty na pomiarze temperatury może się nie sprawdzić.

© 2019 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia