Osprzęt w wykonaniu Ex

Osprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Prawidłowy dobór wszystkich urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem to dobór urządzeń do właściwości występujących w danej przestrzeni czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest on gwarancją wydajnej i bezpiecznej pracy urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem. Powinien być wykonany w oparciu o klasyfikację stref zagrożenia wybuchem.

Zaniedbanie tego w czasie projektowania, budowy i montażu urządzeń, utrudni lub uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie eksploatacji obiektu.

Aktualnie naszą ofertę rozszerzamy o wentylatory w wykonaniu Ex; puszki, gniazda, wyłączniki w wykonaniu przeciwwybuchowym; czujniki temperatury w wykonaniu Ex itd.

Sukcesywnie będziemy zamieszczać karty katalogowe osprzętu. Jednocześnie już teraz zapraszamy do przesyłania zapytań na nasz adres: tom-el@tom-el.com.pl

okienko osprzet Ex-f0fde6d0

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia