Maty grzejne

Elektryczne maty grzejne do ogrzewania podłogowego to gotowe do montażu urządzenia składające się z siatki nośnej i przymocowanego do niej kabla grzejnego. Każda mata ma określone wymiary i moc.
Maty grzejne
przeznaczone są do montażu bezpośrednio w zaprawie klejowej pod terakotą lub kamieniem naturalnym. Układane na warstwie posadzki betonowej lub na starej terakocie.

Maty grzejne charakteryzują się niewielką grubością (3 - 5mm), co umożliwia ukrycie systemu grzejnego w warstwie kleju bez podnoszenia poziomu podłogi.

Maty grzejne możemy podzielić ze względu na budowę przewodu grzejnego oraz sposób montażu na:

  • maty grzejne jednostronnie zasilane
  • maty grzejne dwustronnie zasilane


Maty grzejne jednostronnie zasilane są prostsze w montażu i charakteryzują się mniejszą emisją pola elektromagnetycznego. Natomiast maty grzejne dwustronnie zasilane są nieco trudniejsze w montażu, ale za to są cieńsze i tańsze od jednostronnie zasilanych.

W naszej ofercie znajdują się maty grzejne o mocach 100, 150 oraz 160W/m2 i powierzchniach od 0,5m2 do 18m2.
Jeśli chcemy jedynie utrzymywać komfortową temperaturę w określonych przedziałach czasowych, zaleca się stosowanie mat grzejnych o mocy jednostkowej 150 lub 160W/m2. Pozwala to na szybkie rozgrzewanie podłogi .

Zasady doboru

Maty grzejne dobiera się do określonego pomieszczenia obliczając powierzchnię wolną (wolną od stałej zabudowy pod którą nie układamy ogrzewania). Od powierzchni całkowitej ogrzewanego pomieszczenia odejmujemy powierzchnię stałej zabudowy w ten sposób obliczamy powierzchnię wolną. Następnie obliczoną powierzchnię porównujemy z typoszeregiem powierzchni mat grzejnych. Wybieramy matę o powierzchni mniejszej lub równej obliczonej powierzchni.

UWAGA

Nigdy nie powinniśmy wybierać maty o większej powierzchni niż wcześniej obliczona powierzchnia wolna! Mat grzejnych nie można skracać !

Polecane termostaty

Do sterowania pracą comfort mat grzejnych zaleca się stosowanie elektronicznych  termostatów  wyposażonych w czujnik temperatury podłogi. Rozwiązanie takie daje nam możliwość kontroli temperatury podłogi niezależnie od temperatury powietrza w  ogrzewanym pomieszczeniu.

Jeśli dodatkowo  zastosujemy termostat z możliwością programowania (LCC-1 (OCC2) lub LTE-19) , zyskujemy możliwość utrzymywania komfortowej temperatury tylko w określonych przez nas godzinach. W pozostałym czasie termostat obniży temperaturę do wartości ekonomicznej. Podnosi to znacznie komfort i ekonomikę  użytkowania systemu grzejnego.

Zapewniamy bezpłatny dobór i wycenę systemu grzejnego.


maty grzejne
maty grzejne

Zalety mat grzejnych:

  • szybkie nagrzewanie podłogi
  • prosty montaż
  • niewielka grubość (montaż w kleju)
  • niewidoczny system grzejny
  • prosta obsługa
  • brak konwekcji powietrza - polecane dla osób z alergią

© 2019 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia