Kable grzejne samoregulujące HEAT PROTEKTOR

Przewody grzejne z serii HEAT PROTEKTOR typ ELSR-W-65-2-AOto samoregulujące, jednostronnie zasilane taśmy grzejneo podwyższonej odporności temperaturowej (włączony do 80oC;wyłączony do 100oC).

Specjalny, usieciowany polimerowy rdze
ńprzewodzący jest połączony zżyłami zasilającymi o przekroju1,23 mm? (ocynowana linka miedziana). Rdzeń grzejny zmniejszalub zwiększa swoją moc grzejną odpowiednio do zmian temperaturyw jego otoczeniu.
Na warstwie materiału grzejnego znajduje się
izolacja zewnętrzna pokryta warstwą aluminiową, która tworzy ekranochronny na całej długości przewodu.Dodatkowo poliolefinowy płaszcz zewnętrzny chroni przewód grzejny przedwpływami otoczenia.

Kabel występujew dwóch mocach HEAT PROTEKTOR 55 i HEAT PROTEKTOR 65
Więcej informacji w karcie katalogowej.

okienko kable Heat Protektor-94e508c8

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia